Skip to main content

Persondatapolitik for Konsulenthuset Powerby ApS

For at kunne levere ledelsesudvikling, forretningsudvikling og rekrutteringsydelser er der personoplysninger, som vi har brug for at behandle. Vores persondatapolitik beskriver, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du har leveret til os, eller som vi løbende indhenter hos dig, i forbindelse med din ansøgning til et givet job eller ved din tilmelding til en af vores rådgivningsydelser. Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor kunder, leve op til dansk lovgivning og for at kunne levere en effektiv rekruttering. Vi informerer dig om, hvilke data vi indsamler, din mulighed for at få indsigt og forlange at de bliver slettet. Du bliver bedt om at give samtykke til dette.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi sletter kandidaters personoplysninger efter seks måneder. Inden de slettes udsender vi en information om sletningstidspunkt samt et tilbud om forlængelse på yderligere seks måneder. Såfremt du fortsat er interesseret i nye henvendelser om karrieremuligheder håber vi du aktivt genindrykker dit CV i vores kandidatbank.

Vores kunders data består af almindelige kontaktoplysninger indsamlet via købs- og salgshistorik. Disse opbevarer vi i fem år af hensyn til Bogføringsloven. Vi videregiver- eller sælger ikke kundeoplysninger.

Registrering, opbevaring og samtykke

Når en virksomhed tildeler os en opgave med at finde en ny medarbejder, eller bistå med en del-proces, så er det naturligt, at vi indhenter oplysninger som kvalificerer vores rådgivning af virksomheden. Herunder tests, referencer og referater af samtaler/interviews. Vi registrerer alle kandidater via vores online rekrutteringssystem HR-Skyen. Det sikrer, at du som kandidat aktivt tilvælger samtykke til opbevaring af data i seks måneder.

Inden perioden udløber sender vi en e-mail til dig, hvor du har mulighed for at forlænge registreringen. Hvis du ikke godkender dette, slettes dine data automatisk.

Vores rekrutteringssystem har en gatekeeper-funktion, som scanner de data, du uploader. Hvis der fremgår personfølsomme oplysninger i et dokument, som eksempelvis dit CPR-nummer, så vil systemet automatisk fjerne de uønskede data. Systemet logger alle handlinger og det betyder, at du til enhver tid kan få indblik i hvilke data, der er registreret, og hvorledes vi behandler disse.

Formidling af kandidatdata til kunder

Når du som kandidat er i proces hos Powerby ApS, behandler vi dine data fortroligt, hvilket betyder, at vi ikke deler dine oplysninger med vores kunder, før du har godkendt dette. Det sker ved, at du aktivt giver dit samtykke.

Vi giver vores kunder anbefalinger til behandling af de kandidatdata som videreformidles af Powerby ApS.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

  • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)
  • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
  • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet
  • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
  • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier i backup-systemer).

Vi retter, ændrer og sletter oplysninger, uden ekstra omkostninger, medmindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet.

Alle ovenstående rettigheder håndteres ved henvendelse til os som er persondataansvarlige:

Konsulenthuset Powerby ApS
Østre Allé 6
9530 Støvring

Tlf.: +45 4167 8180
CVR nr. 32276245