Ledelsesudvikling

Mennesker og virksomheder er i konstant bevægelse og næsten hver dag mødes ledere af nye krav fra medarbejdere, kunder, leverandører og offentlige virksomheder. Som leder af en virksomhed eller en afdeling, kan det være svært at følge med udviklingen i dagligdagen og samtidig få tid og kvalitet i ledelsesudøvelsen. Ofte presses ledere af de daglige driftsopgaver og tiden til at reflektere over egen ledelsesindsats og udvikle sig som leder er ofte begrænset. 

Men det kræver det træning at holde sig i form og sådan er det også for lederne i din virksomhed. Gennem ledelsestræning forbedres ledernes performance, kompetencer og motivation. Og god ledelse skaber motiverede medarbejdere og medvirker til at udvikle og fastholde dem.

Ledelse i dag handler i stor udstrækning om styring/koordinering af relationer internt i en organisation og eksternt i forhold til samarbejdspartnere og andre relationer. Som leder skal du vise vejen og give plads til, at dine medarbejdere får lov til at udvikle sig, så de får opfyldt deres forventninger. Derfor arbejder vi også med dig og din lederprofil, for at finde de udviklingsområder vi skal arbejde videre med, for at sikre din udvikling som succesfuld leder.

Vores ledertræningsforløb: Paktisk Ledelse tager udgangspunkt i den enkelte leders nuværende stituation og dagligdag. Ledertræningsforløbet afvikles i praksis ude hos lederen på virksomheden og tilrettelægges som en kombination af teori, forberedelse og praktiske ledelseopgaver, der fastlægges med udgangspunkt i lederens aktuelle udfordringer.Træningen er baseret på dig og dine udfordringer og vi sikrer at den fornødne motivation er til stede for lederne. Dette kalder vi Action Learning og resultatet er høj grad af forankring af forbedret ledelsesadfærd og stort udbytte for den enkelte leder.  

Selvom vores ledertræningsprogrammer er konceptueret, tilpasses det enkelte forløb med baggrund i den enkelte leders erfaring og forudsætninger. I alle forløb, er der fokus på personlig ledelse, personaleledelse og forandringsledelse Vi gennemfører også processer omkring etablering og udvikling af ledergrupper og udarbejder specifikke forløb udfra de foreliggende behov og ønsker. 

Se mere under punktet Pratisk Ledelse og kontakt os på 41 67 81 80 for yderligere oplysninger. 

Få succes som leder og skab resultater der holder! Vores praktiske ledertræning tager udgangspunkt i dig, og hvor du er som leder. Kontakt os på tlf.: 41 67 81 80 eller skriv til os.